VAR I GJESDAL KOMMUNE

GJESDAL KOMMUNE SIKRER FAGLIG KUNNSKAP

Gjesdal kommune går i bresjen for sine helsearbeidere. Midt under pandemien så Hilde Frafjord et klart behov for å styrke sitt team innen helse og velferd i kommunen. Fra tidligere hadde hun god erfaring med å gi alle sine medarbeidere tilgang til samme type kunnskap innen pleie. Nå ruller hun ut samme suksess i Gjesdal.

 

Innenfor helse- og omsorgstjenesten er det mange personer, ulike roller og hektiske dager. Kommunen gir helsetjenester blant annet i hjemmene og på institusjoner.  Hilde Frafjord er virksomhetsleder for Helse, bo og hjemmetjenester i kommunen og har ansvaret for at tjenesten fungerer best mulig. Kommunens visjon er «Vi strekker oss lenger» og det har Hilde Frafjord og hennes team tatt på alvor.

«Vi legger jevnlige tiltaksplaner for alle områder innen helse- og velferd, slik at alle våre medarbeidere har godt definerte mål å arbeide etter. Kunnskap og forståelse for sykepleie og helsehjelp er selvfølgelig grunnleggende. Men vi ønsker at alle har tilgang til samme kunnskapsbase – slik at hver enkelt kan føle trygghet i at den jobben de utfører er basert på nyeste forskning, kunnskapsbasert praksis og erfaring.» sier Hilde Frafjord.

Så for ca. et år siden valgte ledelsen for Helse og velferd i kommunen å tilby alle sine medarbeidere tilgang til en digital kunnskapsdatabase med den siste oppdaterte kunnskapen innenfor sykepleiefaget. Her finnes det over 450 prosedyrer som er nøye beskrevet og forklart og illustrert med bilder og animasjoner. En prosedyre kan beskrives som en oppskrift for hvordan man utfører sykepleie.
Ved søk finner personen lett frem til aktuelle beskrivelser, eksempelvis hvordan man kan forebygge fall i hjemmet eller hvordan man skal isolere en pasient som er smittet med Covid på sykehjem. Basen inneholder blant annet mange prosedyrer som er til god hjelp med tanke på pandemien.
Alt er basert på siste, beste kunnskap.
Kunnskapsdatabasen, som heter VAR Healthcare, er alltid tilgjengelig og kan også brukes på mobiltelefon og nettbrett. Dette er spesielt praktisk for hjemmesykepleien.

«VAR Healthcare brukes i nærmest alle kommuner og sykehus, og i utdanningene i Norge og er et viktig verktøy for å støtte kompetansen til de ansatte i sykepleietjenesten. Dette sikrer at pasientene og brukerne uansett hvor de befinner seg møter helsearbeidere som alltid er oppdatert på den siste utviklingen i sitt fag. Dette er nødvendig for kontinuitet, kvalitet og pasientsikkerhet.» sier Ann Kristin Rotegård, daglig leder for VAR Healthcare. Som utdannet sykepleier har hun rikelig med erfaring og med en påfølgende doktorgrad i sykepleie ønsker hun sammen med sitt team å forene daglig praksis med aktuell forskning og kunnskap – ikke minst å gjøre kunnskapen digitalt tilgjengelig på en praktisk og forståelig måte for alle.

HEKTISKE DAGER FOR SYKEPLEIERNE

08 februar 2023

«I 2014 møtte vi på utfordringer med å vedlikeholde vårt eget kvalitetssystem. Allerede da så vi behovet for å tilby vårt helsepersonell et digitalt støttesystem som de alltid har tilgang til. Her oppdateres alt innhold om fremgangsmåter for pleie og behandling av pasient på jevnlig basis. Dermed kan våre medarbeidere og pasienter føle seg trygg på at de har tilgang til beste og nyeste faglig kunnskap.»

VI JOBBER KUNNSKAPSBASERT

24 desember 2022

På Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) gir VAR ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp. "Vi utdanner til kunnskapsbasert sykepleie og benytter derfor VAR systematisk. VAR gir ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp, sier tidligere rektor ved LDH, Lars Mathisen.

Til toppen