VAR I KLINISK PRAKSIS

HEKTISKE DAGER FOR SYKEPLEIERNE

Stavanger universitetssykehus bruker digital hjelp. 

Stavanger Universitetssykehus

På Stavanger Universitetssykehus er det høy aktivitet. Det er det eneste sykehuset i Sør-Rogaland som leverer spesialhelsetjenester til de rundt 370 000 personer bosatt i området.  I tillegg til å sikre riktig og god pleie og behandling, skal det også være tid til kompetanseutvikling. Sykehuset har en egen strategi for utdanning, undervisning og kompetansebygging for sine ansatte. Som universitetssykehus har de i tillegg en lovpålagt oppgave til å utdanne helsepersonell.

Fagutviklingssykepleierne, Solveig Gjertsen og Ellen Synnøve Strandberg, er opptatt av å forankre kunnskapsbasert praksis hos helsepersonell på Stavanger sykehus. Hvordan ivaretar de at ny kunnskap blir tilgjengelig for nåværende og nye kolleger?

«I 2014 møtte vi på utfordringer med å vedlikeholde vårt eget kvalitetssystem. Allerede da så vi behovet for å tilby vårt helsepersonell et digitalt støttesystem som de alltid har tilgang til. Her oppdateres alt innhold om fremgangsmåter for pleie og behandling av pasient på jevnlig basis. Dermed kan våre medarbeidere og pasienter føle seg trygg på at de har tilgang til beste og nyeste faglig kunnskap.»

I dagens situasjon har helsepersonellet på sykehuset enkel tilgang til det digitale støttesystemet via smartbrett, mobil og også PC. På jobb og hjemme.

Stavanger Universitetssykehus har egne målsetninger om kompetanseutvikling og videreutvikling av egne opplegg for undervisning og opplæring. Ferdighetstrening og simulering av pasientsituasjoner ønsker sykehuset også å satse videre på.

«Etter at vi tok i bruk verktøyet vokste behovet for tilgang til nytt og oppdatert innhold og prosedyrer på tvers av avdelinger. Det det ble opprettet dedikerte kontakter på medisinske og kirurgiske avdelinger. Informasjonsmøter på postene ble avholdt og et årlig seminar var med på å øke bevissthet om ny kunnskap og vårt digitale støttesystem», sier fagutviklingssykepleier Solveig Gjertsen. «Gamle og ikke oppdaterte fremgangsmåter kunne vi dermed fase ut.»


VI JOBBER KUNNSKAPSBASERT

24 desember 2022

På Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) gir VAR ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp. "Vi utdanner til kunnskapsbasert sykepleie og benytter derfor VAR systematisk. VAR gir ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp, sier tidligere rektor ved LDH, Lars Mathisen.

GJESDAL KOMMUNE SIKRER FAGLIG KUNNSKAP

04 februar 2022

Gjesdal kommune går i bresjen for sine helsearbeidere. Midt under pandemien så Hilde Frafjord et klart behov for å styrke sitt team innen helse og velferd i kommunen. Fra tidligere hadde hun god erfaring med å gi alle sine medarbeidere tilgang til samme type kunnskap innen pleie. Nå ruller hun ut samme suksess i Gjesdal.

Til toppen