PASIENTSIKKERHET


VAR gir tilgang til kunnskapsbaserte og oppdaterte faglige prosedyrer. Virksomheter med tilgang til VAR har forutsetningen til å jobbe faglig forsvarlig. Innholdet i VAR oppdateres etter nyeste tilgjengelige kunnskap, noe som gir grunnlag for å forbedre kvaliteten i tjenesten, slik det kreves av norske helsemyndigheter.

Derfor er VAR er viktig partner i pasientsikkerhetsarbeidet i helsetjenesten.

Norsk VAR er i samsvar med norsk lover og retningslinjer. Vi følger med på endringer og oppdaterer innholdet i basen fortløpende og bidrar til at virksomheter som bruker VAR oppfyller § 6c i forskriften.

§ 6c krever at virksomheten skal «ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten»

VAR har en rekke prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff som er relevante for å sikre kompetanse og faglig forsvarlig praksis innen en rekke av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet.

I tillegg vil alt innhold i VAR, både prosedyrer, kunnskapsstoff, kunnskapstester og ikke minst modulen Mine ferdigheter (LINK) kunne brukes i kontinuerlig kompetanseutvikling og opplæring av ansatte.

VAR STØTTER VERDENS HELSEORGANISASJON

Pasientsikkerhet er et strategisk satsingsområde til Verdens helseorganisasjon.

Grunnen er at pasientenes behandlingslforøp blir mer og mer komplekse og feil kan oppstå. Hvert år avholdes Verdens Pasientsikkerhetsdag for å sette søkelyset på å minske pasientskade. Derfor er tilgang til kunnskapsbaserte og oppdaterte faglige prosedyrer for helsefagarbeidere et viktig og forebyggende tiltak.

Her kan du lese mer om pasientsikkerhet:

 

Verdens Helseorganisasjon

 

 

 

Til toppen