INNHOLDSUTVIKLING


VAR utvikler innhold basert på internasjonalt anerkjente retningslinjer for kunnskapsbaserte prosedyrer: AGREE II.

Kunnskapsgrunnlaget for innholdet er basert på forskningskunnskap, erfaringskunnskap, pasienterfaringer og den kliniske konteksten. For å sikre at våre brukere følger siste kunnskap oppdateres VAR kontinuerlig og vi publiserer ny hovedversjon en gang i året.

FORSKNINGSKUNNSKAP

Vi baserer prosedyrene på oppsummert forskning og annerkjent faglitteratur. 

ERFARINGSKUNNSKAP

Vi samler inn, vurderer kritisk, sammenstiller og fagfellevurderer erfaringskunnskap fra klinisk praksis på tvers fra helsetjenesten, fra inn- og utland.
Slik blir også erfaringskunnskapen validert.

PASIENTPERSPEKTIVET

Vi tilrettelegger for at prosedyrer skal tilpasses pasientens ønsker og behov.

DEN KLINISKE KONTEKSTEN

Der det er relevant tilpasser vi den enkelte landversjon av VAR til nasjonale lover, retningslinjer og praksis.
I VAR finnes det prosedyrer for spesifikke kliniske kontekster som sykehus, hjemme og livreddende førstehjelp 

ILLUSTRASJONER OG ANIMASJONER

Prosedyrene i VAR består av tekst der sentrale elementer og praktiske grep visualiseres ved utstrakt bruk av illustrasjoner og animasjoner. Spesielt studenter og elever setter pris på visualiseringen av innholdet slik at læringen blir lettere. Illustrasjonene og animasjonene blir oppdatert slik at de til en hver tid gjenspeiler prosedyrene. VAR har to faste illustratører.

MEDISINSKE ILLUSTRASJONER

Kari Toverud er spesialutdannet medisinsk illustratør i Norge med en Bachelor of Arts i kunst og biologi (1980) og en Master of Science i medisinsk illustrasjon (1983), begge fra USA. Kari har vært knyttet til VAR helt siden oppstarten. Hun har lang erfaring og har vunnet flere priser for sitt arbeid.
Les mer om Kari her.

 

ANDRE ILLUSTRASJONER

Torun Hunnes er ansatt i redaksjonen som illustratør og grafisk designer. Torun bidrar spesielt til den visuelle profilen i prosedyrene med animasjoner og illustrasjoner av ikke-medisinsk karakter.
Hun er utdannet ved Kunst og Designhøgskolen i Bergen og har en master med spesialisering innen metoder for tolking av tekst.

NASJONAL KONTEKST

Kunnskapsbasert praksis og bruk av teknologi er viktige satsingsområder i helsetjenesten både i Norge og i andre land. VAR gjør digitaliseringsinnsatser i helseutdanning og klinisk praksis mulig.

Den nasjonale konteksten er en viktig del av grunnlaget for å kunne arbeide kunnskapsbasert. VAR utvikles fra en norsk kontekst.
Den norske versjonen er i tråd norske lover, retningslinjer og praksis.

VAR ønsker å bidra til kunnskapsbasert praksis også i andre land. Dedikerte redaktører tilpasser hver landversjon av VAR til landets lover, retningslinjer og praksis. For hver landversjon samarbeider vi med:
• Lokale kliniske eksperter
• Lokale spesialister på helsejus

Til toppen