SAMARBEID


Vi jobber tett med våre brukere og eksperter.

FAGFELLEVURDERING

For å sikre troverdighet og praktisk relevans i VAR gjennomfører vi fagfellevurdering i flere trinn for innholdet.
VAR gjennomfører fagfellevurdering av alt innhold som publiseres i basen. De som får oppdrag som fagfelle for VAR er ansett som kliniske eksperter på sitt fagområde.

VAR har faste fagfeller, såkalte bidragsytere, som sammen med redaktørene i VAR er med å utvikle nytt innhold og oppdatere eksisterende innhold i VAR.

I tillegg hyrer vi kliniske eksperter til enkeltoppdrag.
Dette kan være i forbindelse med:

  • utvikling av nytt innhold sammen med redaktørene i VAR.
  • gjenomføring av en ekstra vurdering (second opinion) av nytt innhold som er allerede er utviklet.
  • en gjennomgang av eksisterende innhold for å sikre at VAR er i tråd med det enkelte lands nasjonale retningslinjer og praktiske virkelighet.

SUPERBRUKERE

Superbrukerne har en sentral rolle når det gjelder tilbakemeldinger på innhold, opplæring i VAR, presentasjon og funksjonalitet for sine brukere. 

Aktiv medvirkning fra VAR-brukere og fagmiljøer, både når det gjelder utvikling av nytt innhold, oppdatering og funksjonalitet, inngår i kunnskapsbaseringen og våre arbeidsprosesser.

SUPERBRUKERE

Virksomheter som har VAR Healthcare oppnevner superbrukere.  Vurderingene fra superbrukerne gir redaksjonen svært viktig innsikt i hvordan VAR oppleves i daglig bruk.
Innspillene registreres og brukes systematisk i VAR-arbeidet, både til justeringer underveis og i videre utvikling av totalløsningen.

Hvert år inviterer vi alle superbrukerne til felles samling med VAR-påfyll, demoer og erfaringsutveksling.

BRUKERE OG FAGMILJØER

Vi får ofte spørsmål om innhold i VAR.

Spørsmålene dreier seg om  hvorfor vi beskriver en fremgangsmåte på en bestemt måte, om alternative måter å beskrive framgangsmåter på og med ønsker om klinisk relevant innhold.

Alle henvendelser følges grundig opp i redaksjonen.

BRUKERINNSPILL

Innspill fra våre brukere blir fulgt opp fortløpende som vist på modellen under:

FORSKNING OG FAGMILJØER

VAR opplever en økende interesse fra ulike samarbeidspartnere som ønsker å bruke vår plattform for å nå ut til helsepersonell i klinisk praksis. VAR er i utgangpunktet svært positiv til denne typen samarbeid.
Per april 2023 har VAR aktivt samarbeid med:

  • Alkotail-prosjektet ved Stig Tore Bogstrand og Anners Lerdal
  • Coral-prosjektet ved Ragnhild Hellesø
  • Samarbeidsavtale med Universitet i Stavanger
ARRANGEMENT

NORSK BRUKERFORUM 2024

Vi er i full gang med planleggingen av brukerforum for våre superbrukere.
Forumet avholdes 8. februar 2024 i Oslo.
Vi ønsker velkommen til et hybrid arrangement med mye faglig påfyll. Følg med her for mer informasjon.

VI HJELPER DEG!

Har du spørsmål om brukerstøtte?

Emma Barlindhaug er kundesjef i VAR og har bred erfaring med implementeringsprosesser og kundestøtte.
Hun er utdannet spesialsykepleier og har god innsikt i hvordan VAR bidrar i ulike organisasjoner.

Til toppen