VAR Healthcare støtter kommunene

VAR Healthcare støtter opp under kompetanseløft i kommunene. 

VAR brukes i både sykepleierutdanning, pleie og omsorgssektoren og i spesialisthelsetjenesten i hele landet. Målet er kompetanseløft for å sikre best mulig pasientbehandling.

– Pasientene får kontinuitet og kvalitet i tjenestene uavhengig av hvor de befinner seg, en kvalitetsstandard som brukes i utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell. Helhetlig pasientbehandling og pasientsikkerhet er et stort fokus, og ved tilgang til gode beskrivelser av prosedyrer med pedagogiske illustrasjoner og animasjoner gir det trygghet i utførelsen av sykepleie, sier Ann Kristin Rotegård, leder for VAR Healthcare.

VAR gjør ny forskning og kunnskap tilgjengelig på en brukervennlig måte, slik at alle kan følge opp beste mulige pleie og behandling i praksis. 

– VAR er et verktøy for sykepleietjenesten fra sykepleietjenesten, bekrefter Ann Kristin.

Et team på 50 fageksperter overvåker forskningslitteraturen kontinuerlig. Digitale prosedyrer i VAR kan enkelt innlemmes i alle journalsystemer, slik at man sparer enormt med tid. Da trenger man kun å dokumentere avvik og ikke det man har utført i henhold til prosedyre.

– Ikke bare i Norge forstår helsetjenesten viktigheten av en slik fleksibel løsning. Kommuner og institusjoner i Danmark, Tyskland, Østerrike og Sveits ser til Norge og VAR i sin digitaliseringsprosess, avslutter Ann Kristin Rotegård.

Til toppen