FOKUS

Mine færdigheder: Støtte til opplæring

Fokus på lovændring om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker samt onboarding: Med den nye lovgivning fra 1. januar 2024 om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, har disse fået mulighed for at udføre flere opgaver uden forudgående delegation fra en læge.

VAR’s unikke modul Mine færdigheder hjælper dig med at sikre kvalitet og viden i opplæring og onboarding af (nye) medarbejdere og uddelegering af opgaver. Modulet er en operationaliseret og digitaliseret version af RINS-modellen, der er forbundet til alle procedurer i VAR.

Loven giver sygeplejersker mulighed for selvstændigt at træffe beslutning om og udføre bestemte opgaver. Flere af disse opgaver findes som procedurer i VAR.

Det juridiske indhold i VAR er opdateret i forhold til den ny lovgivning og vil blive ajourført når bekendtgørelse og vejledning på området er udarbejdet.

I VAR vil vi gerne støtte ledere og medarbejdere med at sikre evidensbaseret praksis og træning af høj kvalitet.

Hvordan kan man effektivisere onboardingen af nyt personale?

En nøgle til succes med onboarding og delegering er evidensbaserede procedurer. Men det er ikke bare at udføre en procedure som beskrevet i VAR. Det er vigtigt, hvordan disse handlinger udøves.

Hvordan sikrer man en systematisk oplæring af personale i forhold til delegering?

Indholdet i VAR er opdateret i forhold til ny lovgivning om forbeholdt virksomhedsområde. Med digital støtte når du enkelt ut til dine medarbeidere og viser at du værdsetter dem og deres kompetence.

Mine færdigheder er en digital læringsressource, til at sikre vigtige elementer i kompetenceudvikling hos sundhedspersonale både under udførelse af arbejdet og i forbindelse med delegering af oppgaver i sundhedsvæsenet.  

Hvad er formålet med Mine færdigheder?

  • refleksjon
  • vejledning
  • formativ vurdering af færdighedstræning 
  • udøvelse af procedurer med tilhørende videnstof.

Mine færdigheder kan anvendes både i praksis og uddannelse til at understøtte løbende kompetenceudvikling og dermed sikre evidensbaseret praksis. 

Benyt muligheden for tilrettelæggelse af introduktionsforløb/kurser i vores modul Mine færdigheder for den enkelte nyansatte eller medarbejder.

Der er mulighed for en formativ evaluering og feedback undervejs. De sundhedsfaglige opgaver i afdelingen trænes, med henblik på at medarbejderen kan varetage dem selvstændigt.

Mine færdigheder er:

  • enkel og intuitiv at bruge
  • giver integration med RINS-modellen og alle procedurer i VAR
  • et unikt modul til refleksion og læring for at udvikle kvalitet i praksis.

Rul til toppen