MENTAL SUNDHED

VAR lancerer nyt modul - styrker kompetencen hos sundhedspersonalet

De senere år har mentale sundhedsudfordringer og problematisk brug af rusmidler fået stigende opmærksomhed i sundhedsvæsnet og i samfundet generelt. 

For at fremme patientsikkerheden og styrke kompetencen hos sundhedspersonalet lancerer VAR Healthcare et selvstændigt modul i VAR-portalen, med procedurer til at kunne ivaretage omsorgen for mennesker med disse udfordringer.

Modulets første del indeholder strategier og kommunikationsteknikker i mødet med mennesker med mentale sundhedsudfordringer.

Samarbejde om patientsikkerhed

Modulet "Mental sundhed og misbrug" indeholder procedurer som med et omfattende brug af eksempler giver sundhedspersonalet videnstøtte i mødet med patienterne.

De første procedurer i modulet omhandler emner som:

  • grundlæggende kommunikationsfærdigheder
  • etablering af relationer
  • tilrettelæggelse af omgivelser
  • etablering af samarbejde ved praktiske procedurer
  • håndtering af angst, vrangforestillinger og aggression

Checklister, opsummeringstabeller og illustrationer gør materialet praktisk anvendeligt og lettilgængeligt. Relevante procedurer (interventioner, tiltag) er knyttet til aktuelle sygeplejediagnoser, interventioner og mål (ICNP/SNOMEDCT) som hjælp til planlægning og dokumentation.

Modulets indhold egner sig til alt sundhedspersonale i mødet med mennesker med mentale sundheds- og misbrugssudfordringer og kan derfor være med til at fremme samarbejdet på tværs af sundhedssektorer samt bidrage til øget patientsikkerhed.

På sundhedsuddannelserne kan studerende og elever allerede i deres studietid få god vejledning gennem procedurerne både i traditionel undervisning og i simulering.

Der er desuden tilhørende videntests, som understøtter læringsprocessen. Det samlede indhold med procedurer, videnstof og videntests kan blive en del af den ’læringssti’, som forbereder og vejleder den studerende i relevante færdigheder både på skole og i praksis.

I praksis kan modulet fungere som oplæring af nyansatte, til faglig opdatering og vejledning af ansatte samt i praktiske patientsituationer. Det kan på den måde blive en hjælp for sundhedspersonalet i mødet med mennesker med mentale sundheds- og misbrugsudfordringer.

Kortere forventet levetid og højt sygefravær

Mennesker med psykiske lidelser har 5-15 år kortere forventet levetid end den generelle befolkning (FHI, Plana-Ripoll et al. 2019). Sygefraværet for mennesker, som er ramt af psykiske lidelser og misbrug, er betydeligt.

Patienter med psykiske lidelser og samtidigt behov for somatiske sundhedsydelser kan til tider opleve at blive kastebolde i et system, som har vanskeligt ved at varetage patientens sundhedsbehov som en helhed. Adgang til fælles viden og fælles procedurer vil kunne bidrage til at styrke et helhedsorienteret behandlingsforløb og kontinuitet på tværs af sundhedssektorer.

Sundhedspersonale med kompetence i mental sundhed og misbrug er en værdifuld ressource

Med modulet Mental sundhed og misbrug ønsker VAR Healthcare at styrke sundhedsvæsnet ved at tilbyde praktisk videnstøtte, processtøtte og beslutningsstøtte i mødet med en vigtig patientgruppe.

I VAR har vi brugt lang tid og mange ressourcer på at udvikle en praktisk anvendelig måde at fremstille dette indhold til hjælp for sundhedspersonalet i mødet med mennesker med mentale sundheds- og misbrugsudfordringer. Vores brugere har desuden i stigende grad efterspurgt denne type indhold, da de oplever et behov for øget kompetence på området.

Fagekspertisen bag modulet

VAR Healthcare har dedikeret et selvstændigt fagteam til arbejdet med modulet. Teamet består af fageksperterne Kristin Skaug og Johan Fodstad Larsen.

Kristin Skaug er psykiatrisk sygeplejerske med klinisk erfaring fra akutpsykiatrisk afdeling ved Ullevål hospital/OUS. Derudover har hun erfaring med personer med udviklingshæmning i egen bolig i Oppegård kommune. Hun har en master i psykosocialt arbejde - selvmord, misbrug, vold og traumer med fordybning i misbrug og afhængighed fra UiO. Kristin har også praktisk-pædagogisk uddannelse og videreuddannelse i sundhedssygepleje fra OsloMet.

Hun har tidligere arbejdet som højskolelektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, hvor hun underviste inden for psykisk sundhed og vejledte studerende i praksis i psykisk sundhedsvæsen.

Johan Fodstad Larsen er sygeplejerske med en master i psykisk sundhedsarbejde fra OsloMet. Udover at være ansvarlig redaktør for det nye modul i VAR arbejder han på Akutpsykiatrisk modtagelse på Ullevål, OUS.

Tidligere har Johan erfaring fra omsorgsbolig, rehabiliteringsafdeling, sikkerhedsafdeling, akutteam ved lægevagt og fra Norsk Luftambulanse i udlandet. Johan har også arbejdet som underviser på grunduddannelsen for sygeplejersker ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og OsloMet.

Kristins og Johans vision er at udvikle praktisk anvendelige procedurer, der kan bidrage til vidensbaseret sundhedshjælp til mennesker med mentale sundhedsudfordringer. De ønsker at give sundhedspersonale konkrete råd og vejledning, og er stolte af at kunne præsentere et indhold, som er unikt, netop fordi det er så praktisk anvendeligt.

Kvalitetssikring af indholdet er foretaget af ekstern konsulent Eva Marie Iversen, som er specialrådgiver i FoU-afdelingen i klinik for mental sundhed og misbrug i Vestre Viken HF.

 

Hvad indeholder modulet?

De første procedurer, som publiceres, er til alt sundhedspersonale og omhandler kommunikation med mennesker med udfordringer relateret til mental sundhed generelt. Senere kommer mere specialiserede kommunikationsprocedurer rettet mod sundhedspersonale med specialkompetence. Indhold, som er på vej eller under planlægning, omfatter blandt andet:

  • Miljøterapi
  • Kortlægning af og foranstaltninger ved selvmordsrisiko
  • Kortlægning af problematisk misbrug: Alkohol, vanedannende lægemidler og illegale stoffer
  • Tilrettelæggelse af søvn for mennesker med mentale sundhedsudfordringer

Opdateret information om planlagt indhold publiceres løbende på VAR-portalen.

For mere information om modulet, kontakt venligst:

Claus Lundholm
Nordisk salgschef og dansk kundechef

kontakt@varhealthcare.dk 

 


Rul til toppen