Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan VAR Healthcare samler inn og bruker personopplysninger. Denne er i tillegg til Cappelen Damm Undervisning sin overordnede personvernerklæring som finnes her.

1. Formålet med innsamling og registrering

Vi ber om personopplysninger om deg når

 • Du melder deg på vårt nyhetsbrev
 • Du ber om å bli kontaktet av oss
 • Du melder deg på vårt brukerforum
 • Du blir oppført som VAR superbruker, teknisk kontaktperson eller administrativ kontakt på din arbeidsplass (heretter kalt kontaktperson)

Vi oppretter personopplysninger om deg når

 • Du representerer/er vår kontakt hos en potensiell kunde

2. Hva slags opplysninger blir registrert?

Ved registrering som kontaktperson:

 • Fullt navn
 • E-postadresse på jobb
 • Stilling
 • Evt. telefonnummer på jobb

Ved påmelding til nyhetsbrev:

 • Fullt navn
 • E-postadresse på jobb
 • Arbeidssted/organisasjon

Ved påmelding til vårt årlige brukerforum:

 • Fullt navn
 • E-postadresse på jobb
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • Matpreferanser og andre spesielle behov der dette er relevant for arrangementet

Ved opprettet som potensiell kunde:

 • Fullt navn
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-postadresse på jobb
 • Telefonnummer på jobb

3. Hvor hentes personopplysningene fra?

Ved registrering som kontaktperson mottar vi opplysningene i signert kontrakt. Ved endringer av kontaktperson oppgis dette fra ledelse eller evt. den som overtar rollen.

Opplysninger knyttet til nyhetsbrev og brukerforum oppgis av personen selv som melder seg på.

Personopplysninger som registreres om potensielle kunder, hentes fra bedriften/organisasjonen sine nettsider og samtlige opplysninger lagres etter samtykke i tråd med GDPR (The General Data Protection Regulation).

4. Hvem får tilgang til disse opplysningene

Disse opplysningene brukes kun av VAR Healthcare for de formål som er oppgitt i dette dokumentet

VAR Healthcare har alle sine databehandlingssystem hos eksterne underleverandører. Våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre systemer, at de ikke blir overført til andre, og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler.

5. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger og til å be om at opplysningene slettes.

6. Personopplysninger i www.varnett.no

I vår portal, varnett.no lagrer vi i liten grad personopplysninger. De fleste er ikke pålogget når de benytter systemet. For de brukerne som er registrert, lagrer vi også en svært begrenset mengde data:

 • Brukernavn
 • Passord
 • Navn

Dersom tilgang utover «normal», defineres moduler det er gitt tilgang til.

Når det gjelder sletting av bruker, vil en sletting fjerne alle spor etter brukeren som systemet har generert.

Det er to muligheter for sletting av bruker:

 • Systemet sender ut forespørsel om bekreftelser per e-post til registrert brukers e-postadresse. Dette gjøres for å verifisere at bruker fortsatt er aktiv. Hvis slik bekreftelse ikke mottas, slettes bruker automatisk i systemet.
 • Kundeservice i VAR kan slette enkeltbruker enten på oppfordring fra bruker eller på eget initiativ.

Dataene vi lagrer i www.varnett.no benyttes kun for pålogging og tilgangskontroll. Ingen data lagres heller om den enkeltes bruk av systemet.

7. Cookies

Her kan du lese om våre cookies.

8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt på kontakt@varhealthcare.no

Til toppen