OM LØSNINGEN


VAR forener innovativ teknologi med evidensbaseret praksis.

Indholdet i VAR portalen består af en praktisk proceduredel, en tilhørende vidensdel (videnstof) og relaterede videntest til hvert tema. Indholdet præsenteres i et let forståeligt og præcist sprog, hvor ord og udtryk anvendes ensartet på tværs af hele databasen.

Hele løsningen består af:

  • hovedmodul
  • tillægsmoduler
  • teknologi

PROCEDURERNE:
Alle procedurer i VAR er i overensstemmelse med nyeste forskning og best praktice og desuden rigt illustreret/animeret.
Indholdet uddybes og suppleres med litteraturreferencer i det tilhørende videnstof.
Procedurerne er beskrevet, så de er tilgængelige på den bedst mulige praktiske og brugervenlige måde i en travl hverdag. Procedurerne har forskellige tekstniveauer. Det gør dem brugbare både for nybegynderen og eksperten. VAR er produktneutralt. Hygiejne er det centrale fundament, i VAR og generelle infektionshygiejniske forholdsregler er integreret.

VIDENSTOFFET:
Videnstoffet hjælper brugerne med at reflektere over og se sammenhængen mellem hvad, der gøres og hvorfor. Det begrundes i proceduren og beskrives i vidensgrundlaget på en let forståelig måde.
Procedurerne bygger ikke blot på nyeste forskning, men videnstoffet er også en syntese af indhold fra flere vidensformer og inkluderer erfaringsbaseret viden, nationale love, retningslinjer og etiske retningslinjer og tilrettelægger for at kunne varetage patientperspektivet. Referencerne, som ligger bag, opgives gennem teksten, og den samlede referenceliste præsenteres overskueligt. Læs mere om indholdsudviklingen her.

VIDENTEST:
I VAR lægger vi op til læring og kompetenceudvikling med brug af videntest til alle procedurer. Videntest kan benyttes individuelt for sjov og til selvtestning, men kan også sættes i system i en organisation eller på uddannelser fx i forbindelse med et fokus-/indsatsområde, i forbindelse med nyansættelser, ved brug af vikarer for at sikre kompetencer eller i forbindelse med en praktikperiode eller et kursus.

TILLÆGSMODULER:
VAR er i stadig udvikling og har for nuværende to tillægsmoduler: Mine færdigheder og Mental sundhed (lanceres efteråret 2023).

 

 

KALKULATORER:
VAR tilbyder flere kalkulatorer (beregnere) til lægemiddelregning (medicinregning), body mass indeks (BMI) og vægtændring.

VISUALISERING:
Procedurerne er pædagogisk præsenteret, suppleret med illustrationer og animationer. Illustrationerne i VAR er udført af certificeret medicinsk illustratør Kari C. Toverud, som er en ud af tre i Europa med denne certificering. Andre illustrationer er udført af VAR’s egen illustratør, Torun Hunnes. 

TILLÆGSMODULER I VAR

Proceduresamlingen er basis i VAR. Vores brugere inspirerer os til at udvikle mere indhold, hvilket gør, at vi har flere tillægsmoduler, som understøtter brugernes daglige praksis og arbejde:

MENTAL SUNDHED OG MISBRUG/AFHÆNGIGHED
De første procedurer vil omhandle kommunikation i mødet med psykisk syge/sårbare mennesker. Der er planlagt mere indhold, som bliver produceret løbende for at sikre en evidensbaseret tilgang til disse patientgrupper. Modulet bliver lanceret i løbet af 2024. 

MINE FÆRDIGHEDER
Dette er en digital læringsressource, som kan benyttes både i en studiesituation og i praksis for at understøtte løbende kompetenceudvikling og dermed sikre evidensbaseret praksis. Det består af en operationaliseret og digitaliseret udgave af Model for praktisk færdighedsudøvelse med en formativ vurderingsskala knyttet til hver enkelt procedure i VAR (reference ITB).

LOKALE PROCEDURER
Her kan den enkelte virksomhed lægge sine lokale procedurer ind, baseret på samme opsætning som VAR.  Disse procedurer bliver søgbare gennem VAR’s søgemotor og vil kunne integreres med elektronisk patientjournal og digitale læringssystemer.

STATISTIK
Vi tilbyder tidsbegrænset sidevisningsstatistik til virksomhedens ledere. Det kan danne grundlag for ledelse af fagudvikling eller styrke fagområder, hvor der er behov for øget kompetence. Statistikken viser ikke information på person- eller afdelingsniveau.

TEKNOLOGIEN I VAR

ADGANG

VAR Healthcare er en web-baseret løsning uden andre tekniske krav end Internet og web-browser. Grænsefladen er tilpasset alle enheder og VAR støtter de fleste moderne browsere, så som: 

  • Chrome
  • Edge
  • Safari
  • Firefox

For at VAR skal støtte en nettleserversjon må den være støttet av leverandøren selv.
Med responsivt design er VAR fleksibelt i brug og tilpasset forskellige enheder: pc/mac, Ipad og smartphone.

 

AVANCERET SØGEMOTOR

VAR har en effektiv søgemotor, som med få klik hjælper klinikeren til at finde, det han/hun søger, og fungerer som klinisk beslutningsstøtte.
I den danske version af VAR ligger ligger aktuelle FSIII koder for helbredstilstande. I andre landeversioner ligger ICNP diagnoser. Alle procedurer i VAR har en indikation. Det vil sige en beskrivelse af det udløsende behov for udførelse af en procedure.

En indikation for en procedure kan også ses som en sygeplejediagnose. I FSlll omtales dette som Helbredstilstande indenfor Sundhedslovens område og Funktionsevnetilstande indenfor Servicelovens område. I VAR har vi lagt (mappet) Helbredstilstande fra FSlll ind i fanen Indikationer, hvor det er relevant. Ved søgning i VAR på forskellige helbredstilstande fra FSlll, vil søgetræffet vise en oversigt over aktuelle procedurer for den givne tilstand (problem). På den måde giver VAR derfor støtte i en travl hverdag til at finde aktuelle procedurer til en given tilstand.

 

INTEGRASJONER

Vår teknologiske plattform er enkelt å integrere i andre digitale systemer for å gi sluttbrukeren best mulig støtte i daglige arbeidsprosesser, for eksempel i elektronisk pasientjournal (EPJ), i digitale kvalitetssystemer og i læringsplattformer/ferdighetsplattformer. 

 

Rul til toppen